Loader

Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Öğretim Teknikleri

  • Ayrık denemelerle öğretim; öğrenme fırsatlarını artırmak, hataları önleyerek ipucu sunmak, motivasyonu desteklemesi yönünden önemlidir.
  • Davranışların bir kısmı herhangi bir öğrenme düzenlemesi gerekmezken bazı davranışların öğrenilmesi dışarıdan bir müdahale gerekir.
  • Uygulamalı davranış analizi (UDA) birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır.
  • Uygulamalı davranış analizi özel eğitimde uygulanan diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, başarısını deneysel araştırmalarla bilimsel olarak gösterebilen en önemli yöntem olarak dikkat çekmektedir.
Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Öğretim Teknikleri

KURUMSAL EĞİTİMLER