Loader

Pass Bilşsel Müdahale Programı Eğitimi

Ülkemizde öğrencilerin bilişsel işlem alanlarını değerlendirme konusunda sevindirici gelişmeler olmakta ve bilişsel değerlendirme amaçlı güncel araçların sayısı gittikçe  artmaktadır. Bu durum doğal olarak değerlendirilen öğrencilerin bilişsel işlem alanlarından güçlü olduğu yönlerini nasıl kullanabileceği ya da varsa zayıf olduğu bilişsel işlem alanlarını nasıl güçlendirilebileceği sorularını ön plana çıkarmaktadır. Tam da bu noktada alternatif olarak sunulan bilişsel müdahale programlarında aşağıdaki soruların cevabı aranmalıdır:

Teorik yapıdan uzak hiçbir teknik uygulamanın olmadığı etkinliklerle süslü bir faaliyet havuzu mu?

Bilişsel işlem alanlarının gelişimsel değişimini hedefleyen çalışmalar yerine sınıf içi akademik etkinliklerinden mi oluşmakta?

Tüm bilişsel müdahale programlarının temel ilkesini oluşturan bütüncül yaklaşım yerine belirli bilişsel işlem alanları ile sınırlı (dikkat çalışmaları) faaliyetleri içeren bir program mı?

Bilimsel çalışmalarla Türk diline uyarlanmamış basit bir çeviri okuma programı mı?

Pass Bilşsel Müdahale Programı Eğitimi

KURUMSAL EĞİTİMLER