Loader

Özel Eğitimde Oyun Becerileri

Özel gereksinim türlerinde oyun aracılığıyla beceri öğretimi
Yetersizliği olan bireylere oyun becerilerinin öğretimi
Oyun materyallerinin özel gereksinimli bireylere uyarlanması
Oyunların özel gereksinim türlerine göre uyarlanmasi

Özel Eğitimde Oyun Becerileri

KURUMSAL EĞİTİMLER