Loader

Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı

Zihin kuramı yada diğer değişle “zihin okuma” başka bireylerin kullandığı değişik anlamlara gelen kelimeleri doğru yada yanlış alma durumlarını anlama hangi açılardan kendi düşüncesinden Farklı olduğunu belirlemeyi içerir.

Zihin kuramı kişinin kedisinin dışındaki kişilerin kendininkinden farklı bir zihne sahip olduğunu fark edebilme, kendisinin veya ötekinin niyet, inanç, istek ve bilgisi gibi durumlarını anlayabilme ve

Zihinsel olarak bunların temsil edilebilme yetisi için geliştirilmiş bir kuramdır.

İnsan yavrusunda 3-4 yaşından itibaren en basit zihin kuramı yetenekleri kazanılmaya başlanır fakat zihin kuramı gelişiminin tamamlanması 11-12 yaşlarına kadar sürebilir.

(Sayın ve Candansayar 2008)

Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı

KURUMSAL EĞİTİMLER