Loader

Gelişimsel Geriliği Bulunan Bireylerde Cinsel Gelişim, Cinsellik Eğitimi Ve Tacizden Korunma Becerilerinin Öğretimi

03 Mart 2018 tarihinde "GELİŞİMSEL GERİLİĞİ BULUNAN BİREYLERDE CİNSEL GELİŞİM, CİNSELLİK EĞİTİMİ ve TACİZDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ" eğitimi PERA Akademi Sürekli Eğitim Merkezinde yapılmıştır.

Gelişimsel Geriliği Bulunan Bireylerde Cinsel Gelişim, Cinsellik Eğitimi Ve Tacizden Korunma Becerilerinin Öğretimi

KURUMSAL EĞİTİMLER