Loader

Erken Tanı Ve Müdahele Hayat Kurtarır

İnsan gelişiminin 0-6 yaş döneminin ne kadar kritik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durum özel gereksinimli çocuklarımız için de böyledir.

Erken Tanı Ve Müdahele Hayat Kurtarır

Özel gereksinimli çocuklarımızın hangi alanda yetersizlik yaşadığını erken dönemlerde tanılamak ve müdahalede bulunmak çocuklarımızın gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Erken tanı ve müdahaledeki amacımız çocuklarımızın mevcut işlevlerini kullanabilmesini sağlamak, daha fazla hasar ve kaybın ortaya çıkmasını önlemektir. Gelin biraz erken tanının ne olduğundan bahsedelim;

-Erken tanı, özel gereksinimli çocuklarımızın gereksinimlerine uygun türde eğitim programına daha erken başlaması ve yetersizlik yaşadığı alandaki durumu daha çabuk toparlamasıdır.

-Erken tanılanan ve müdahalede bulunulan çocuklarımızın genel gelişimlerinin hızlandığı bilişsel, sosyal, dil becerilerinin arttığı, fiziksel gelişimlerinin dahi farklılaştığı görülmektedir.

-Erken tanılanan çocuklarımıza programlı ve sistematik olarak verilen eğitim desteği sayesinde var olan kapasitesi ortaya çıkmakta ve ilerideki eğitim yaşantısı için gerekli olan altyapı hazır olmaktadır.

-Erken müdahale programları özel gereksinimli çocuklarımıza öğrenme-öğretme yaşantısı sunarak yeterliliklerinin artırılması, yine sunulan sağaltım hizmetleri ile halihazırda bulunan problem durumunun giderilmesi ve bunları gerçekleştirirken araç-gereç desteğinin sağlanmasını içerir.

İşte bu yüzden ‘Erken tanı ve müdahale hayat kurtarır.’…

Demet ÇETİNKAYA

Özel Eğitim Uzmanı

KURUMSAL EĞİTİMLER