Loader

Pass Bilşsel Müdahale Programı Eğitimi

Ülkemizde öğrencilerin bilişsel işlem alanlarını değerlendirme konusunda sevindirici gelişmeler olmakta ve bilişsel değerlendirme amaçlı güncel araçların sayısı gittikçe  artmaktadır. Bu durum doğal olarak değerlendirilen öğrencilerin bilişsel işlem alanlarından güçlü olduğu yönlerini nasıl kullanabileceği ya da varsa zayıf olduğu bilişsel işlem alanlarını nasıl güçlendirilebileceği sorularını ön plana çıkarmaktadır. Tam da bu noktada alternatif olarak sunulan bilişsel müdahale programlarında aşağıdaki soruların cevabı aranmalıdır:

Teorik yapıdan uzak hiçbir teknik uygulamanın olmadığı etkinliklerle süslü bir faaliyet havuzu mu?

Bilişsel işlem alanlarının gelişimsel değişimini hedefleyen çalışmalar yerine sınıf içi akademik etkinliklerinden mi oluşmakta?

Tüm bilişsel müdahale programlarının temel ilkesini oluşturan bütüncül yaklaşım yerine belirli bilişsel işlem alanları ile sınırlı (dikkat çalışmaları) faaliyetleri içeren bir program mı?

Bilimsel çalışmalarla Türk diline uyarlanmamış basit bir çeviri okuma programı mı?

Pass Bilşsel Müdahale Programı Eğitimi

Derneğimiz söz konusu bu sınırlı ve sabun köpüğü modelleri ile biçimlenmiş programların yerine; öğrenme performansı birbirinden parmak izi kadar farklı olan öğrencilere yönelik hazırlanmış olan “PASS Bilişsel Müdahale Program” eğitimi vermektedir. Bu programın amacı;

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performanslarını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel bir müdahale programının hazırlanmasında yol gösterici olmaktır.

Bilişsel gelişim süreçleri farklı olan her öğrenci için bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim malzemeleri (Global Tasks) oluşturmaktadır.

Öğrencinin akademik becerilerini destekleyen ve geliştiren Köprü Faaliyetlerini (Bridging Tasks) oluşturmak ve uygulama çalışmalarını planlamak için gereken bilgi ve becerileri paylaşmaktır.

Bu çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarında kullanılabilecek niteliktedir.

KURUMSAL EĞİTİMLER