Loader

8-9-10 Kasım 2017 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri

8-10 Kasım 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Anemon Hotel, Samsun

Kongrenin Dili

Kongre dili Türkçe'dir.

8-9-10 Kasım 2017 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Kayıt ve Bilgi Hizmetleri

Kayıt ve bilgi masaları, Samsun Anemon Hotel fuaye alanında her gün saat 08:00 - 18:30 arası açık olacaktır. Yaka kartı, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Poster Alanı

Kongreye kabul edilmiş olan poster bildiriler, Samsun Anemon Hotel fuaye alanında sergilenecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Yaka Kartı

Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir. Yaka kartı olmayan misafirler kongre aktivitelerine katılamayacaklardır.

Davet Mektubu

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Katılım Belgesi

Katılım belgeleri kongre bitiminde Samsun Anemon Hotel fuaye alanında bulunan ana kayıt masasından dağıtılacaktır.

Teknik Destek Birimi

Kongre boyunca dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve standart ses sistemi bulunacaktır. Kongre programında aksaklık olmaması için konuşmacıların programdan en az 1 saat önce sunumlarını sunum kontrol masasına teslim etmeleri rica olunur.

KURUMSAL EĞİTİMLER